Červen 2015

Podvádění v otázce původu

10202-Podv225d283n237_v_ot225zce_p367vodu

Spojitost mezi maratony a problémy okolo původu života(Z http://creation.com/comrades-marathon-origins přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 5/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Další důkazy, že Australopithecus byl vymřelým lidoopem

Michael J. Oard

10208-Dal353237_d367kazy__382e_Australopithecus_je_jen_vym345el253_lidoop

(Z http://creation.com/more-evidence-australopithecus-an-extinct-ape přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 27(2):14-14 v srpnu 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Evoluční mýtus jen velmi nerad obléká další nový kabát – přece jen je to takVědci právě našli měkkou tkáň uvnitř dinosauří zkameněliny. Přečtěte si, proč je to tak vzrušující

Aktualizováno Josefem Strombergem 9. června 2015
(Z http://www.vox.com/2015/6/9/8748035/dinosaur-fossil-blood-proteins přeložil Pavel Kábrt - 6/2015)

Kdyby nešlo o tak strašnou tragedii, byla by evolucionistická báchorka o tom, jak svět stvořil sám sebe, docela pěkná prča.
Pavel Kábrt

Pravdu ... a nic než pravdu

, CMI–UK

(Z http://creation.com/truth-and-nothing-but-truth přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 11. června 2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů. )

Flickr/Anthony Majanlahti /CC BY 2.0/

9966-royal-courts

Před soudem nejenže musí člověk mluvit pravdu, nýbrž i celou pravdu.

Programy v přírodě

Napsal Foton (MP)
(Ze slovenštiny přeložil Pavel Kábrt – 6/2015)

A jako Aardvark aneb hrabáč kapský

Můžete zkřížit prase, krysu, osla a mravenečníka?

Photo: ©iStock.com/mason01

aardvark-digging

(Z http://creation.com/aardvark přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2015. Translated with permission from Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 36(2):28-31 v dubnu 2014. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistické víře, že svět se stvořil sám. Cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od evolucionistických báchorek, lží a smyšlených materialistických bohů-stvořitelů.)

Customize This