Únor 2015

Pohled do mysli vraha

Tragedie na finské střední škole znovu ukazuje, že myšlenky mají svoje důsledky

David Catchopoole

(Z http://creation.com/inside-the-mind-of-a-killer přeložil Pavel Kábrt-pavelkabrt@seznam.cz – 1/2015. Translated with permission from creation.com-přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel na stránkách CMI 9. listopadu 2007 a 16. září 2009.)

Tvoří se dnes stále hvězdy?

Dr. Danny Faulkner

(Z https://answersingenesis.org/astronomy/stars/are-stars-still-forming-today/
přeložil Václav Dostál – 2/2015. Článek vyšel na stránkách AiG 25. ledna 2015. Poznámky v hranatých závorkách [] a níže pod textem Doplněk... jsou od překladatele V. D.)

Mýtus 1 %

Lidská a šimpanzí DNA jsou velmi rozdílné

9985-M253tus_1__

(Z http://creation.com/1-percent-myth přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from creation.com - přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 36(1):35–37 v lednu 2014. Anglicky psaný časopis si můžete předplatit zde.)

Už víte, proč stále opakuji, že evolucionisté jsou lháři prolhaní a Darwinovi darebáci? Nevíte? Tak si přečtěte následující článek. Pokud ani pak to nebudete vědět, je třeba ve své hlavě vypnout starou gramofonovou desku s jehlou přeskakující na popěvku "to je pokrok vědy, to je pokrok vědy, to je pokrok vědy...". Pokud ani to nepomohlo, není vám pomoci. Vítejte do Darwinovy prolhané party.

Pavel Kábrt

Rodhocetus a další povídačky o evoluci velryb


(Z http://creation.com/rodhocetus přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 2/2015. Translated with permission from creation.com - přeloženo s povolením od creation.com. Článek vyšel v časopise Creation 33(3):54-55 v červnu 2011. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Evoluční teorie je zkázonosná ďábelská lež, jejíž hlasatelé už 150 let doufají, že Darwinův schizofrenní nápad, jak příroda stvořila sama sebe, bude jednou vědecky potvrzen – i přesto, že celá teorie je dnes v důsledku vědeckého pokroku stále více v troskách.

Pavel Kábrt

Zajímavé zkušenosti s Bohem a myšlenky

Děkuji za toto video Triturusovi. Jsou v něm popsány zkušenosti s Bohem, proroctví i pěkné myšlenky.

Otázka redaktora:

Ale lidé vám neuvěří, že k vám mluvil Bůh.

Přírobověda aneb roboevoluce

Něco pro zasmání:

Štítky:

Společná evoluční historie, nebo společný plán?


Je evoluce pravdivá? Takováhle je její logika (druhý článek níže)

Ann Gauger

Nová studie Biologického institutu: „Enzymové rodiny“ – Společná evoluční historie, nebo společný plán?“

(Z http://www.evolutionnews.org/2015/01/happy_new_year092291.html přeložil Pavel Kábrt - 2/2015. Článek v angličtině vyšel též 1. ledna 2015 zde.)

Konfliktní představy u těch samých pojmů

Štítky:

Sebepotvrzující syndrom je ve vědách o Zemi všudypřítomný

Michael J Oard

(Z http://creation.com/reinforcement-syndrome-in-earth-sciences přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz - 2/2015. Translated with permission from Creation.com - přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopise Journal of Creation 27(3):13-16 v prosinci 2013. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde.)

Customize This