Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá - leták

Evoluční teorie je už řadu let vědecky mrtvá: před veřejností se to však tají

Stručný leták pro rozdávání na ulicích nebo přátelům ateistům

Napsal Pavel Kábrt

Prosím, stáhněte si tento leták dole z přílohy (to je nutné pro správné vytištění) a pokud chcete, změňte si v něm na konci kontakty, nebo přidejte svoje vlastní, vytiskněte a rozdávejte ateistům či evolucionistům, aby náš národ poznal, jak je stále podváděn nevědeckými nesmysly o tom, že se tento svět, včetně nás samých a celé živé přírody, stvořil sám od sebe, jen tak, za miliardy let.

*****

Roklina Glen Helen v Austrálii

Jak vznikla?Z http://creation.com/glen-helen-gorge-australia přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 7. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

glen-helen-gorge

Vodní soutěska /průlomové údolí/ skrz Glen Helen Gorge.

Teorie velkého třesku: současné rozpaky

MJ IntelliChristian

Z http://science.intellichristian.com/the-big-bang-theory-current-dilemmas... přeložil Pavel Kábrt - 4/2016

Víte o tom, že v Blaníku jsou ukryti rytíři, připraveni v čele se svatým Václavem vyjet českému národu na pomoc, až bude nejhůř? Víte také, že naši zeměkouli nesou čtyři sloni stojící na obrovské želvě? Pokud tomuhle věříte, tak jste na tom s rozumem ještě celkem pořád hodně dobře ve srovnání s mnoha lidmi, kteří věří, že před nějakou dobou nebylo vůbec nic, pak toto nic bouchlo, a tím vznikl náš vesmír a v něm lidi a živá příroda, vše jen tak samo od sebe. Téhle neuvěřitelné blbině věří dnes mnozí vzdělaní i nevzdělaní lidé, dokonce to učí na školách a troubí do veřejnosti. Poznáte je podle těchto společných rysů: prolhanost, fanatická zarputilost, duchovní tupost a darebácké manýry, se kterými opovrhují fakty, pronásledují odpůrce a tento svůj směšný darwinisticko-evolucionistický mýtus nazývají exaktní vědou. Ta s tím má společné jen jedno: všechno to vyvrací a označuje za materialistickou báchorku pro tupce.

*****

Tři bratři neopustili jeden druhého po 15 let

Solon Kelleher

Z https://www.thedodo.com/lion-tiger-bear-15-years-1627302473.html přeložil Pavel Kábrt - 4/2016. Vyšlo na stránkách The Dodo 26. února 2016.

Plavba ke hvězdám

Jayme Durant

Z http://www.icr.org/article/9188 přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - 3/2016

Slovo „astronaut“ pochází z řeckého slova „plavec“, kombinovaného řeckým slovem „hvězda“, takže astronaut je ten, kdo pluje ke hvězdám [hvězdoplavec].1

Proč můj argument nezabírá?

iStockphoto

arm-wrestling

http://creation.com/purpose-for-arguments přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 26. března 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Saturnovy prstence (a měsíce) mohou být mladší než dinosauři

(Foto: NASA)

TOTO NENÍ KREACIONISTICKÝ ČLÁNEK
Je jen doplněním předchozího článku v češtině:
Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Napsal: James Maynard

Z http://www.techtimes.com/articles/144368/20160325/rings-saturn-moons-you... přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Článek vyšel 25. března 2016 na stránkách TechTimes.

Sluneční soustava je divná, ale jen pokud je stará

Z http://crev.info/2016/03/solar-system-weird-if-old/ přeložil Pavel Kábrt - 3/2016. Uveřejněno na stránkách Creation-Evolution Headlines 14. března 2016. Viz též Dating Methods, Geology, Philosophy of Science, Physics, Solar System

Není se co divit, že se obsah sluneční soustavy jeví divný tomu, kdo věří, že je stará miliardy let.

Vědci se studiem chrupu prokousali pryč od evoluce

Brian Thomas, M.S.

Z http://www.icr.org/article/9237 přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 3/2016. Článek vyšel na stránkách ICR 14. března 2016. ICR – Institute for Creation Research /Institut pro výzkum stvoření/ byl založen v USA roku 1970 a patří k nejstarším kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. CRS, AiG, CMI aj./. Zabývá se výzkumem a rozšiřováním vědecké pravdy o Božím stvoření v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných materialistických mýtů, lží a podvodů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
Pavel Kábrt

*******

Štítky:

Darwinovi skeptici

Vybraný seznam akademiků vědy,
vědců a učenců, kteří pochybují o darwinismu
Sestavil Jerry Bergman, PhD.

S povolením autora přeložil a publikoval Pavel Kábrt - 3/2016. Tento seznam mi poslal doktor Bergman v příloze emailu, na internetu si ho můžete prohlédnout zde: http://www.rae.org/pdf/darwinskeptics.pdf

*****

Customize This