Lidské výrobky ve staré hornině

Genesis Park

Z http://www.genesispark.com/exhibits/evidence/paleontological/artifacts/ přeložil Pavel Kábrt - 5/2016

Evoluční teorie je ideologický hnůj, skládající se z bezpočtu báchorek plných omylů, lží a podvodů, který za 150 let svého prznění vědy nakydali
Darwinovi darebáci na Boží klenoty stvořeného světa.
Pavel Kábrt

Pozvánka na přednášky Mgr. Libora Votočka v Praze 4 Michli

Přijďte do Společenského centra Bethany na GENESIS EXPO
denně 14:00-16:30

Společenské centrum Bethany
Praha 4 Michle, Za Brumlovkou 1519/4,

Vás také zve na promítání filmů a přednášky Mgr. Libora Votočka, které se budou konat denně od:

pondělí 23. 5. 2016 až do čtvrtka 2. 6. 2016 od 18:00-20:00.

Viz dále video s osobním pozváním magistra Votočka a rozpis témat na každý den.

[ester.grzonkova=maranatha.cz@mail187.atl61.mcsv.net]

Teistická evoluce a nová teologie

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji.
Pavel Kábrt

Populační růst z pohledu evolucionisty - chuťovka z pohledu kreacionisty

Uveřejnil: Pavel Kábrt
Inspirace: Hrabě von

Pilní a dlouhodobí čtenáři našeho webu i jeho komentářové části vědí, že zde čas od času dochází k erupcím různých témat, která se vynoří, dojde k rozepřím mezi kreacionisty a evolucionisty, a po nějaké době toto téma zase vyšumí, poté, co obě strany vyčerpají munici a unaví se marnými argumenty - po nějakém čase se to samé téma opět vynoří, nabravši nový dech (a všichni si znovu zopakují svoje argumenty a utvrdí se ve svých pravdách či "pravdách"). Jedno z takových občasně žhavých témat je populační růst lidského plemene na této zemi. Je to zvlášť velmi oblíbené téma jednoho zdejšího evolučního fandy, který to tu často oživuje.

Pět ateistických zázraků

(neboli materialisté věří na kouzla)Z http://creation.com/five-atheist-miracles přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. dubna 2016. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Jak se to mohlo u čerta stát, že si lidstvo nechalo před 150ti lety ukrást celé své dějiny jedním viktoriánským, psychicky nemocným a prolhaným bohoslovcem? Dějiny ověřované společností po tisíciletí, potvrzené pečlivými zápisky mnoha pravdomluvných svědků, dlouhodobým pozorováním přírody, zkušeností i vědou - toto vše lidé zahodili a dovolili partě prolhaných darwinistických darebáků nahradit to neuvěřitelnými báchorkami a nevědeckými nesmysly! Neříká se tomu davové šílenství, když společnost zamění pravdu za lež, historickou vědu za bezbřehou fantazii, Kristův charakter za evolucionistické myšlenkové zvratky o sobeckých genech a ideálech věčného boje o život, kde se adorují nejvýkonnější samci? Žaludek se mi zvedá, když vidím, jaké vylhané hrůzy učí děti na školách o původu světa a smyslu a hodnotě lidského života. Hanba! >
Pavel Kábrt

*******

Datovací kotrmelec

Ptačí ťápoty převracejí ‘datovací jistotu’

radiometric-backflip

Z http://creation.com/radiometric-backflip přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 4/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 37(1):26-28 v lednu 2015. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k prolhaným báchorkám Darwinových darebáků, jak svět stvořil sám sebe.

Parta evolučních prolhaných blbců má další problém

Jak mohou dvě malinké tečky zvrátit vše o historii života a sluneční soustavy

Colin Stuart

Z https://www.newscientist.com/article/mg23030700-400-how-did-we-get-here-... přeložil tento výňatek z článku Pavel Kábrt - 4/2016.
Neil Stevens

Informace - DNA

Původ na základě kauzality?
Autor: Thel Thomas Akira
17.4. 2016


[Ilustrační foto, zdroj: http://www.redorbit.com/media/uploads/2012/11/DNA.jpg]

Na počátku byla informace

Josef Potoček

Ing. Josef Potoček tento článek uveřejnil dne 19. 2. 2016 jako dodatek k tématu EVOLUCE v časopise Brána č. 2/2016. Mně ho poslal 13. dubna 2016 s povolením uveřejnit ho na těchto stránkách, za což mu děkuji. Pavel Kábrt

  Darwinistické tvrzení, že celý systém adaptací přírody
  je výsledkem nahodilosti,
  je jedním z nejodvážnějších tvrzení v historii vědy.
  Michael Denton, 1985
  Iluze účelu je tak působivá, že sami biologové
  používají předpoklad dobrého návrhu jako pracovní nástroj.
  Richard Dawkins, 1987

Záhada podmořské cesty "Bimini road"

Záhada podmořské cesty poblíž severního ostrova Bimini poblíž Baham, tedy nedaleko Miami (stát Florida, USA).

Customize This