Pokud má tu možnost, stane se každý slušný a rozumný člověk křesťanem

10 důvodů k tomuto tvrzení napsal

Pavel Kábrt

Inženýr se vrací zpět do školy

Don Batten hovoří s geologem Dr. Tas Walkerem

Z http://creation.com/engineer-goes-back-to-school přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 8/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 30(2):45-47 v březnu 2008. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

"Mně Romové nevadí - mě serou ..."

Reakce Pavla Kábrta na básničku Jiřího Čunka: Mně Romové nevadí - mě serou ...

Opět článek, který jen zdánlivě nesouvisí s kreacionismem, přestože s ním souvisí víc než hodně, vždyť rasismus s kreacionismem souvisí, zvláště když Darwin, darwinisté a nacisté, kteří jsou darwinismem odkojeni, jsou jedna velká rasistická banda, což je naprosto v rozporu s učením Bible i kreacionismu. Rasismus je pavědecká evolucionistická vražedná lež. Evolucionista Stephen Jay Gould napsal: „Biologické argumenty pro rasismus mohly snad být běžné již před r. 1859 [kdy bylo vydáno Darwinovo dílo], ale mnohonásobně zesílely až po přijmutí evoluční teorie.“ (A. E. Wilder Smith: Man´s Origin, Man´s Destiny)

Podmořské nálezy jsou důkazem potopy

potopa

V historii ale i dnes byl biblický popis událostí potopy brán jako pohádka, legenda, která se nedá doložit. Dnes je ale historicita potvrzena mnoha fakty, viz. např.

Kázání o chudých duchem

Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.

Protože na pýchu a nafoukané lidi s nosíkem až u stropu narážím téměř denně, mezi nevěřícími i věřícími, vzdělanými i nevzdělanými, a jsem z toho zhrozen, rozhodl jsem se publikovat se svolením mého známého Standy Heczka jeho kázání, i když nejde přímo o kreacionistické téma. Nicméně to s kreacionismem velmi souvisí, protože kreacionismus vede k pochopení, že vše, co je na tomto světě dobré a pýchy hodné, je dílo Boží a smíme-li být tedy logicky na něco pyšní, včetně něčího vysokého IQ, pak jedině a pouze na našeho Stvořitele a Spasitele, který je tvůrcem mimo jiné i lidského mozku. Navíc vysoké IQ zřejmě není příčinou toho, proč jsme byli zachráněni od hříchu Synem Božím a jeho obětí, stejně jako není příčinou lásky k bližnímu, štědrosti, obětavosti či milosrdenství. Pýcha je jeden z největších a nejprvnějších hříchů, na který dojel i stvořený anděl světla, dnes známý pod jménem satan ďábel.

Pavel Kábrt

100 jasných argumentů proti evoluční teorii

Přednáší Ing. Michal Rod

35. otázka - Není snad Bible plná rozporů?

Článek převzat z knihy "Bůh křesťanství", kterou na svoje webové stránky http://www.proc-krestanstvi.cz/ umístil můj přítel Ing. Petr Fiedor. Děkuji našemu Vlastovi, který mi k tomu dal popud.

Na počátku stvořil Bůh-nebo to byly kvantové fluktuace?

Z http://creation.com/god-created-not-quantum-fluctuation přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 7/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 21. listopadu 2013. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

8299-pic1

NASA Earth Observatory, NOAA

Darwinovy tragické omyly-Celosvětová potopa

Dávné civilizace a moderní člověk

Redakční poznámka: Časopis Creation [Stvoření] je vydáván bez přestávky od roku 1978. Z toho důvodu občas publikujeme některé starší, ale zajímavé články z našeho archivu. Tento článek k takovým patří. Pro získání těch nejaktuálnějších poznatků za účelem výuky a sdílení informací doporučujeme našim čtenářům, aby si k takovému staršímu článku ještě vyhledali články novější, navrhované dole v sekci Podobné články a pro další četbu v angličtině.

Byly dávné kultury pokročilejší víc než mnoho evolucionistů věří?

David Criswell

Z http://creation.com/ancient-civilizations-and-modern-man přeložil Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 6/2016. Permition granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. Článek vyšel v časopisu Creation 17(2):40-43 v březnu 1995. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým nevědeckým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Customize This