O úctě k pravdě

Škoda, že si evolucionisté neudělají víc času, aby prostudovali, co kreacionisté vlastně tvrdí, nemuseli by se pak zesměšňovat svými neznalostmi. Popravdě, ono je to ani nezajímá.

JEŽÍŠ KRISTUS ZLOMIL MOC SMRTI A ZJEVIL NEPOMÍJEJÍCÍ ŽIVOT

Napsal farář ČCE v Liptále Jan Hudec

2Tim1:6-10

Russ Humphreys odmítá falešná tvrzení Joea Meerta o difúzi hélia

Úvod Jonathana Sarfatiho, přeložil M. T. – 7/2008
http://www.answersingenesis.org/docs2002/1030meert.asp:

Fosilní les nalezen v uhlí

(Fosssil Forest Found in Coal, Creation Matters, roč. 12, č. 3, květen – červen 2007, str. 10).
Přeložil M. T.

Mizející pobřeží–rychlá eroze zpochybňuje představy o stáří země

Dr. Tas Walker, B.Sc., B.Eng.

Několik důvodů, proč je evoluční počátek života nemožný

Duane T.Gish, Ph.D. – čestný viceprezident Institutu pro výzkum Stvoření
(Impact, leden 2007 – A Few Reasons an Evolutionary Origin of Life Is Impossible)

Customize This