Od Darwina k Hitlerovi

Zrychlená evoluce - hořké tajemství Darwinových pohrobků

Ryba na zrychlené evoluční dráze

Lydia Chain

Z http://www.scientificamerican.com/video/fish-on-evolution-s-fast-track/?... přeložil úvodní část Pavel Kábrt - 2/2016. Vyšlo v Scientific American 2. února 2016.

Index článků k 1. 2. 2016

Jeden prima bráška z Apoštolské církve bez hranic si dal velkou práci a vypracoval seznam všech článků, které jsou na těchto webových stránkách, s jejich hypertextovými odkazy. Kdo má zájem, může si na svůj disk tento Index zde zkopírovat nebo stáhnout dole z přílohy ve formátu MS Word.doc, a má tak možnost snadného vyhledávání různých témat i okamžitého otevření daného článku na těchto webových stránkách. Další budoucí upgrady jsou v plánu, dovolí-li Bůh.

Děkuji všem, kteří modlitbou, slovem, vlastní prací i financemi pomáhají ostatním vybřednout z evolučních slátanin a zrůdné darwinistické mytologie.
Pavel Kábrt

Studie zjišťuje pro ´redundantní´ kodony funkční význam, což naplňuje předpověď Inteligentního designu


Z http://www.evolutionnews.org/2014/08/paper_finds_fun089301.html přeložil M. T., editace Pavel Kábrt - 1/2016, /pavelkabrt@seznam.cz/. Článek vyšel na stránkách EVOLUTION NEWS AND VIEWS 25. srpna 2014. Na webové stránky Evolution News and Views píší vědci, kteří ve svém výzkumu vycházejí z myšlenky inteligentního designu v přírodě (Discovery institute). Nepatří k tzv. fundamentálním kreacionistům „Mladé Země“, jsou však v opozici vůči darwinismu. Protože vědecky popírají evolucionistické báchorky, jak svět stvořil sám sebe, některé články z ID zde občas uvádíme.

Otcem evoluční demagogie je neúcta k pravdě, matkou hromada neznalostí a omylů
Pavel Kábrt

Neobjektivnost médií zakrývá význam nálezů aljašského hadrosaura

Nemineralizované dinosauří kosti jsou problémem pro stáří v miliónech letZ http://creation.com/unpermineralized-hadrosaur-bones-alaska přeložil M.T., editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 11/2015. Článek vyšel na stránkách CMI 20. října 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com. /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde. CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Ugrunaaluk-kuukpikensis-skull

Rekonstrukce hlavy nejsevernějšího známého dinosaura, druhu Ugrunaaluk kuukpikensis. (Image courtesy Hirotsugu Mori et al.)

Evolucionisté chystají další překabátění

Komentáře a překlad z http://www.huffingtonpost.com/suzan-mazur/whos-invited-to-the-royal_b_89... Pavel Kábrt - 1/2016, pavelkabrt@seznam.cz.

Úvod

Chudáci malí, situace je zlá. Evoluční teorie, jak svět stvořil sám sebe, se už nesype, protože je už dávno vědecky mrtvá a drží jen politicky a silou vůle davu, který evoluci chce a miluje. Mnoho lidí, vzdělaných i nevzdělaných, nechce pocházet od stvořitele, chtějí být dětmi evoluce, ať si fakta říkají cokoliv. A ta stále víc ukazují na nutnou existenci inteligentního tvůrce. To vyplynulo z evolučních doznání už před osmi roky v Altenbergu16, a od té doby je to s pokrokem vědy ještě horší. Chtějí se tedy znovu zkusit překabátit, obávají se však, že jen zopakují to, co už vědí a co si řekli už před těmi osmi roky: nemáme žádnou fungující teorii pro vznik přírody - darwinismus je vědecky mrtvý.

Jenže co s tím, když to takto narovinu přiznat nehodlají a lhát světu donekonečna nepůjde? A kdyby i sebrali odvahu to říct světu, rozzuří davy! Je to nezáviděníhodná situace.

Překládám z blogu Suzan Mazurové:

Ozubený převod v přírodě a evoluční algoritmy

Václav Dostál

Václav Dostál si dal velkou práci a tímto odborným rozborem reaguje na nedávnou diskuzi, která na těchto stránkách proběhla o překvapivém nálezu v přírodě, jedinečném ozubeném převodu u hmyzu Issus coleoptratus (kornatka hnědá).

Protože rozsah jeho práce je značný, uvádím jen část, zbytek si můžete stáhnout nebo jen otevřít v doc formátu, nebo novější verzi /upgrade Václav Dostál/ v pdf formátu, níže z přílohy. Děkuji Václavovi Dostálovi za jistě značně vysilující námahu, kterou si s touto studií dal, a všem, kteří tomu budete věnovat pozornost. Pavel Kábrt

Štítky:

Mysl nad hmotou

Proč je myšlenka ‘na počátku nebyla žádná mysl’ nesmyslná?

10590-Knihovny_informac237Z http://creation.com/mind-over-matter přeložil Václav Dostál, editace Pavel Kábrt - pavelkabrt@seznam.cz – 1/2016. Článek vyšel na stránkách CMI 12. listopadu 2015. Translation granted by Creation.com - Přeloženo s povolením od Creation.com /CMI/, která je vydavatelem časopisu Creation. Anglickou verzi časopisu je možné si objednat zde. Na stránkách CMI jsou i další české články zde.
CMI – Creation Ministries International /Mezinárodní kreacionistická služba/ je celosvětovou organizací, která se řadí ke kreacionistickým organizacím mladé Země a doslovného výkladu Bible /jako jsou např. ICR, CRS, AiG aj./. Zabývá se rozšiřováním vědecké pravdy o stvoření světa Bohem v protikladu k evolucionistickým báchorkám, jak svět stvořil sám sebe.

Naším cílem je oddarwinizovat vědu a společnost odplevelit od zhoubných mýtů, lží a neexistujících materialistických bohů projektantů a bohů konstruktérů. Svět nestvořily atomy vzniklé výbuchem ničeho, shoda okolností, záření a milióny let, ale živý, milující a vysoce inteligentní Bůh. Ten nám nabízí osvobození od hříchu, bláznění i smrti vírou v jeho syna, Ježíše Krista a pomoc vybřednout z pavědecké propagandy myšlenkových fekálií, kterými sekta prolhaných darwinistických darebáků už 150 let terorizuje lidskou společnost.
*******

Přednášky mgr. Libora Votočka v Luhačovicích

Customize This